Hart voor Roden is een platform van enthousiaste christenen uit verschillende kerken, die hart hebben voor medebewoners in de gemeente Noordenveld.

Hart voor Roden werkt over de kerkmuren heen en wil de verschillende christelijke activiteiten met elkaar verbinden en elkaar versterken.

We doen dit door nieuwsbrieven rond te sturen en samenkomsten te beleggen.

De activiteiten die op deze site genoemd worden zijn allemaal zelfstandig. Hart voor Roden stimuleert en ondersteunt deze.

Ook initieert Hart voor Roden nieuwe activiteiten als dat nodig is.

Hart voor Roden is niet gebonden aan een kerkelijke gemeenschap, maar we proberen contacten te onderhouden met alle kerken in Noordenveld.

Hart voor Roden is te bereiken via hartvoorroden@gmail.com of Harry Noordhof 06-51164495  of Arend Kroes  06-21522780