De week van gebed wordt over de hele wereld gehouden vanuit de verschillende kerken en
vanuit allerlei landen en culturen. Het is een gebed voor eenheid en de nood in de wereld,
ver weg en dichtbij.

De week valt altijd in januari. 

In 2024 was het thema: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

In december kijken we naar het nieuwe thema, dat staat uiteraard op deze bladzijde.