Goed Gesprek

 

RODEN - Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen – indien gewenst - een beroep doen op ‘Goed Gesprek’ van Hart voor Roden.

 

Wat kan een aanleiding zijn voor een Goed Gesprek?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor het voeren van de gesprekken. Dat kan gaan over zingeving of over levensvragen. Ook over eenzaamheid, isolement of over zorgen die men zich maakt.

 

Bij ziekte, rouw en verlies kan het ook heel fijn zijn om ‘je hart te kunnen luchten’.

Verlies van contacten, echtscheiding  of een conflict is vaak ook heel ingrijpend.

Wij willen er zijn voor iedereen, ook voor mensen met een niet christelijk achtergrond. Als mensen het op prijs stellen kunnen we ook praten over geloof en/of een gebed uitspreken.

 

Hoe verlopen de gesprekken?

We willen vooral luisteren en aandacht geven. Dat doen we voor – in principe - een kortere periode. We gaan samen kijken wat er mogelijk nog meer nodig is in een concrete situatie. Ook kunnen we in het verloop van de gesprekken samen  kijken naar het netwerk van de aanvrager. Waar kan dat worden uitgebreid of misschien weer worden opgefrist?

 

Wij zijn vrijwilligers met de nodige ervaring, maar geen therapeuten of maatschappelijk werkers, daarom moeten we soms ook doorverwijzen. Met Welzijn in Noordenveld werken we samen en zoeken we naar een mogelijke oplossing.

 

Wilt u een Goed Gesprek?

Bij aanmelding of belangstelling volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator, om de aanleiding en de behoefte te bespreken. Vervolgens zal één van de acht teamleden het contact verder leggen.  Er is altijd sprake van gelijkwaardigheid en wij hanteren een interne gedragscode, waarbij vertrouwelijkheid voorop staat..

 

Heeft u behoefte aan een Goed Gesprek? Stuur een email naar hartvoorroden@gmail.com of bel naar het telefoonnummer 06 2031 4012. De coördinator is Piet Paize.