Solidariteitsplan energie: samen delen

 

Plan in het kort: mensen die niet zoveel betalen voor hun energie en toch 2 x 190 Euro krijgen doneren dat en dit komt ten goede aan de mensen die niet kunnen rondkomen door de hoge energiekosten.

 

Iedereen krijgt van het rijk de bijdrage van 190 Euro, in november en december, of je die nu nodig hebt of niet.  De mensen die deze bijdrage niet echt nodig hebben, vragen we hierbij om oog te hebben voor degenen die door de toegenomen energielasten in de problemen komen.

De nood van deze mensen zal niet geheel opgelost worden door de actie, maar zal verlichting geven.

 

Geven

Er wordt een fonds gevormd door de donaties en mensen die hieraan willen bijdragen kunnen het geld storten op rekening NL45RABO0355807564  t.n.v. diaconie PKN Roden-Roderwolde  onder vermelding van SOLIDARITEIT  (de kerk heeft een ANBI status)

Elk bedrag is welkom en wellicht zijn er, behalve particulieren, ook kerken en organisaties die willen bijdragen.

We doen een beroep op u/jou als je de bijdrage van het rijk eigenlijk niet nodig hebt, om solidair te zijn met de mensen die echt in de problemen komen, door gul te geven.

 

Het zal een korte actie worden, van 15 november 2022 tot 15 januari 2023, daarna wordt het geld uitgekeerd aan de aanvragers en stopt de actie.  

De actie wordt gehouden voor de inwoners van de gemeente Noordenveld.

 

De hoogte van de hulp hangt af van hoeveel er in het fonds komt en hoeveel mensen hulp vragen.

Alle bedragen die binnenkomen worden besteed aan de hulp, waarbij de privacy gewaarborgd blijft. Alle hulpvragers krijgen hetzelfde bedrag.

 

Ontvangen

We kiezen voor een eenvoudige actie.

We vragen van de mensen hun naam, adres, mailadres, bankrekeningnummer en een verklaring dat ze hulp nodig hebben.

Dat kan via een kaartje of het formulier hieronder.

De kaarten worden verspreid door onder andere diaconieën en buurtwerkers en kunnen via die kanalen ook weer naar Hart voor Roden komen. 

 

Hart voor Roden bestaat uit christenen, werkt over de kerkmuren heen en initieert en verbindt goede initiatieven in Noordenveld
www.hartvoorroden.nl

Adres: Groningerstraat 11  9301LB Roden.

Bij deze actie van Hart voor Roden zijn de kerken in Roden uitgenodigd om aan te sluiten bij dit plan.

Er is tevens overleg geweest met Welzijn in Noordenveld

 

Namens Hart voor Roden,

Harry Noordhof

hartvoorroden@gmail.com

06-13620794

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze actie is per 15 januari afgelopen. 
De gevers gaven 21.995 Euro, die verdeeld is onder de aanvragers.